Könyvelési Szolgáltatások már 25 éve … Óbudán
könyvelőirodánk már Gödöllőn is

Tájékoztató a kötelező kamarai regisztációról - határidő: március 1!

Mint arról korábban már tájékozódhatott 2012 január 1-től kötelező kamarai regisztráció került bevezetésre. Ennek keretében a cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezet a cégjegyzékbe való bejegyzését, az egyéni vállalkozó a külön jogszabályban meghatározott bejelentés alapján történő nyilvántartásba vételét követő öt munkanapon belül köteles a székhelye szerint illetékes területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásba való bejegyzését kérni.

Mint arról korábban már tájékozódhatott 2012 január 1-től kötelező kamarai regisztráció került bevezetésre. Ennek keretében a cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezet a cégjegyzékbe való bejegyzését, az egyéni vállalkozó a külön jogszabályban meghatározott bejelentés alapján történő nyilvántartásba vételét követő öt munkanapon belül  köteles a székhelye szerint illetékes területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásba való bejegyzését kérni.  

A már működő gazdálkodó szervezetek pedig 2012. január 1-jétől számított 60 napon belül – tehát március 1-ig - kötelesek  a területileg illetékes kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.

A kamarai hozzájárulás összege évi 5000 forint, melyet a tárgyév március 31-ig kell megfizetni a kamarai nyilvántartást vezető területi kamara részére. Figyelem!! A meg nem fizetett kamarai hozzájárulás köztartozásnak minősül.

A regisztráció menete a következő:

  1. Területi kamara kiválasztása a  http://www.mkik.hu/index.php?id=71 oldalról
  2. Regisztrációs lap kitöltése
  3. PDF file nyomtatása
  4. A kinyomtatott lap cégszerű aláírása után faxon, e-mailben vagy postán kell visszaküldeni
  5. A kamarai hozzájárulás megfizetésére a Budapest Bank Nyrt. által vezetett 10102086-02614500-02003005 számú bankszámlaszámra. Az összeg átutalásánál a közlemény rovatba feltétlenül kérjük feltüntetni a kérelmező adószámát és a „kamarai hozzájárulás” szöveget.