Könyvelési Szolgáltatások már 25 éve … Óbudán
könyvelőirodánk már Gödöllőn is

Cégjogi változások - székhely, cégnév

2012. március 1-től változtak bizonyos cégjogi szabályok, amelyek következtében minden társaságnak – akinek a társasági szerződése, alapító okirata nem felel meg az új előírásoknak szükséges változásokat, illetve pótlásokat megoldja.

2012. március 1-től változtak bizonyos cégjogi szabályok, amelyek következtében minden társaságnak – akinek a társasági szerződése, alapító okirata nem felel meg az új előírásoknak  szükséges változásokat, illetve pótlásokat megoldja.

  

2012. március 1-től hatályos a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) és a Cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) módosításait érintő jogszabály, amelynek néhány lényegi pontjáról szeretnénk Önöket tájékoztatni. (A módosítások megtalálhatók – más egyéb törvényváltozásokkal egyetemben a 2011. évi CXCVII. törvényben.)

 Ezen pontok tekintetében ugyanis a társaságok a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor, ennek hiányában legkésőbb 2013. február 1. napjáig kötelesek az alábbiakra:

 1)     székhely-, telephely- és fióktelep használat jogcímét igazoló okiratot becsatolni, (bérleti szerződés vagy tulajdoni lap ill. hozzájáruló nyilatkozat pl. szívességi használat esetében),

 2)     cég képviseletére jogosultak adóazonosító jelét és születési idejét bejegyeztetni,

 3)     a cégjegyzékbe bejegyzett tag (részvényes) adóazonosító számát (külföldi esetében is!) továbbá magánszemély esetében születési idejét is meg kell adni,

 4)     külföldi jogi személy vagy belföldi lakhellyel nem rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízottat és a kézbesítési megbízást a cégbíróságra be kell nyújtani.

Illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságnak azt a változást, amely kizárólag a Módtv.-vel megállapított 7. § (4) bekezdésében (székhely igazolás) és 31. § (2) bekezdésében foglalt okiratok (kézbesítési megbízás) benyújtására, vagy a tagok (tulajdonosok) és vezető tisztségviselők (képviselők) Módosító tv.-vel megállapított további azonosító adatainak, valamint a vezető tisztségviselők adóazonosító számának bejelentésére irányul.

 A bejelentés elmulasztása automatikusan 50.000 – 900.000,- Ft-ig terjedő összegű pénzbírság kiszabásával jár!

 A társasági szerződéssel, alapító okirattal kapcsolatos teendők az ügyvezető felelőssége. Tehát neki kell erre a feladat elvégzésre az ügyvédet felkérni.