Könyvelési Szolgáltatások már 25 éve … Óbudán
könyvelőirodánk már Gödöllőn is

Adó és járulékváltozások 2013

Összefoglaltuk 2013 legfontosabb változásait.

Minimálbér

2013. január 1-jétől a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege a teljes munkaidő teljesítése esetén 98 000 forint/hó, míg a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált havi bérminimuma 114.000 forint.

Személyi jövedelemadó

 2013-tólkivezetésre került az adóalap-kiegészítés. Ez azt jelenti, hogy minden jövedelem után 16% a személyi jövedelemadó.

Biztosításokkal kapcsolatos változások

 Az adóköteles biztosítási díj egyes meghatározott juttatásként adózik, szemben azzal, hogy 2012-ben összevonandó jövedelemnek minősült az ilyen jövedelem.

 Az új megfogalmazás szerint a biztosítás lehet

  • kockázati biztosítás célú,
  • befektetési-megtakarítási célú.

 Adóköteles a biztosítási díj, ha a munkáltató fizeti a dolgozó biztosítási díját. Miután ez meghatározott juttatásnak minősül, az adót ekkor is a munkáltató fogja megfizetni.

 Adómentes lesz a biztosítás, ha a biztosítási esemény alapján a biztosító térítését a díjat fizető munkáltató kapja, és nem a munkavállaló. Azonban ha a biztosítási szerződés időközben megváltozik, és a munkáltató helyett a munkavállaló lesz jogosult a biztosító által kifizetett összegre, akkor egy összegben válik adókötelessé az addig megfizetett díj.

 

A béren kívüli juttatások

A fizetendő szja mellett 14% ehót kell fizetni. A változás alapján a bekerülési értékre vetítve 35,70% az adóteher.

A juttatásokkal kapcsolatos változások

 Erzsébet utalvány:8000 Ft értékben lehet béren kívüli juttatásként adni, és 2013-ban is felhasználható meleg étkezésre. A keretösszeg felett adott Erzsébet utalvány továbbra is egyes meghatározott juttatásnak minősül.

 Fogyasztásra kész étel vásárlására szóló utalvány: Megszűnt az a lehetőség, hogy ezeket az utalványokat egyes meghatározott juttatásként lehessen adni a munkavállalóknak, ha minden magánszemély azonos értékben kapott ilyet, vagy belső szabályzat alapján a munkavállalók választása mellett történt a juttatás. 2013. január 1-jétől, ha ilyen juttatást kap a magánszemély, ez összevonandó jövedelemnek számít. A munkavállaló bérként fogja leadózni, a hozzátartozó egyéb jövedelemként.

 Fontos, hogy akik nem Erzsébet utalványt adtak, azoknak változtatni kell, mert a fogyasztásra kész étel utalvány esetén annak származik jövedelme, aki kapja az egyéb fogyasztásra beváltható utalványt.

 Kulturális szolgáltatás és sporteseményre szóló belépőjegy: Adómentesen adhat a kifizető a magánszemélynek évente 50 000 Ftértékben kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegyet, bérletet. Az értéket a sporteseményre szóló jegy, bérlet értékével kell egybeszámítani. Kulturális szolgáltatásnak minősül: múzeumlátogatás, kiállítóhely megtekintése, belépőjegy a színházi előadásra, cirkuszba vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatásra szóló belépőjegy és könyvtári beiratkozási díj felhasználása.

 Lényeges változás, hogy az iskolakezdési támogatást csak utalvány formájában lehet 2013-ban adni, de felhasználása júliustól decemberig történhet.

 Az önkéntes egészségpénztári és az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-átvállalásoknál, a bérletjuttatáshoz kapcsolódóan nincs változás, sem az adóterhelésben, sem a befizetett összeg felhasználásában.

 A Széchényi Pihenő kártyánál a juttatásokban sincsen változás, de a szabadidős részből történő felhasználási lehetőség kibővült. 2013-ban lehetséges már fizioterápiára, dentálhigiéniai kezelésre, terhesgondozásra fordítani, valamint lehet belőle uszodabérletet vásárolni, sportpályát bérelni, sport-, illetve szabadidős eszközt kölcsönözni, és sportegyesületi tagdíjat fizetni.

Társadalombiztosítási változások

 

Egészségügyi szolgáltatási járulék: A kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozó által fizetendő egészségügyi hozzájárulás havi összege 6660 Ft/hó, napi összege 222 Ft.

 Megszűnik a nyugdíjjárulék felső határa: A 2013. január 1-je utáni időszakra kifizetett jövedelmek esetében nem lesz járulékplafon, így a teljes jövedelemből levonásra kerül a 10% nyugdíjbiztosítási járulék.

 Adategyeztetési eljárás: A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a nála nyilvántartott adatok egyeztetése és „véglegesítése” érdekében egyeztetési eljárást folytat. Az 1954. december 31-ét követően született biztosítottakkal a nyugdíjbiztosítási szervek folyamatosan kezdeményezik majd a nyugdíjbiztosítási nyilvántartás adatainak egyeztetését. Az egyeztetésre az érintett korosztályon kívül születetteknek kérelemre van lehetőségük. Ezzel fokozatosan teljes körűvé válik a nyilvántartás. A lezárt egyeztetést követően a szolgálati időről hatósági bizonyítvány készül, és gyorsul a nyugdíjmegállapítás is.

 

 

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adóból

A 2012. évi bérkompenzációs kedvezmény megmarad ugyan, azonban a mértéke csökken. A munkahelyvédelmi akcióterv keretében új munkahelyek megteremtése és a régiek megőrzése céljából meghatározott célcsoportok foglalkoztatása esetén csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke. 

 

Kedvezményezett munkavállaló

A kedvezmény mértéke maximum 100 000 Ft/hó bérig

A kedvezmény időtartama

Feltétel

Szakképzetlen

14,5%

Nincs időkorlát

FEOR 9 főcsoport

25 év alatti pályakezdő

27%

2 évig

Maximum 180 nap munkaviszonya lehetett, erről NAV-igazolás szükséges

25 év alatti – 55 év feletti

14,5%

Nincs időkorlát

Tartósan álláskereső

27% – 14,5%

2 évig – 3. évben

9 hónapon belül 6 hónapig  munkanélküli volt, ÁFSZ-igazolás szükséges

Gyesről, gyedről, gyet-ről visszatérő

vagy a gyes, gyet folyósítása alatt

27% – 14,5%

2 évig – 3. évben

A gyermeknevelési ellátások folyósításának megszűnését követő 45 hónap időtartam alatt, maximum 3 évig – igazolás a folyósító szervtől

A kedvezmény a munkáltatóknak jár, havi 100 000 Ft munkabérig vehető igénybe teljes munkaidős foglalkoztatás esetén. Részmunkaidős foglalkoztatáskor a kedvezmény alapját jelentő 100 000 Ft-ot arányosan csökkenteni kell.

 

 

 

Készpénzforgalom visszaszorítása - korlátozással

 A készpénzfizetés a bankszámlanyitásra kötelezett adózók között egy naptári hónap során, azonos jogügyletek esetén nem lehet 1,5 millió Ft-nál magasabb. Ha a készpénzmozgás túllépi ezt az értékhatárt, az a feletti részt 20% mulasztási bírság terheli. Ezt a mulasztási bírságot mind a két résztvevőnek meg kell fizetni.

Belföldi áfa összesítő jelentés 2 millió feletti számla forgalom

 A feketegazdaság elleni küzdelem érdekében adatot kell szolgáltatni, ha az egy számlában szereplő áthárított adó értéke a 2 millió Ft-ot meghaladja.

Ehhez kapcsolódóan kell a belföldi értékesítésekről kiállított számlán a vevő adószámát is feltüntetni, ha a számlán szereplő áthárított áfa a 2 millió Ft meghaladja.

Kata alanytól történő számla befogadás – nyilatkozat

 Ha a  kisadózó ugyanazon adóalany számára éves szinten 1 millió forintot meghaladó összegben állít ki számlát, akkor mind a kisadózó, mind pedig a számlát befogadó adatszolgáltatásra kötelezett a NAV részére. A számlázás során a kisadózónak az áfatörvény szabályai szerit kiállított számláján kötelezően fel kell tüntetnie a „kisadózó” szöveget. Az adatszolgáltatáshoz az adószám is szükséges.

Házipénztár korlát eltörlése

 Szabadon határozható meg a pénztárban tartott pénz mennyisége. Ehhez a pénzkezelési szabályzatok módosítása és a saját működésnek megfelelő értékek meghatározása szükséges.

 

A pénzforgalmi áfa elszámolás

 A számlában szereplő áthárított adót csak akkor kell az adóhatóságnak megfizetni, ha a számlát a vevő pénzügyileg is teljesítette. Ezzel együtt a vevő is csak akkor vonhatja le az áfát, ha eladónak megfizette a számla ellenértékét.

 Ahhoz, hogy a vevő is ennek megfelelően járjon el, a kiállított számlára rá kell írni, hogy a számla kibocsátója pénzforgalmi elszámolást választott. Tehát ez azt is érinti aki nem jelentkezett be a pénzforgalmi elszámolás alá, viszont olyan számlát fogad be amire ez rá van írva. Itt az Áfa akkor lesz levonható ha a kifizetés megtörtént.

 Egyéb változások

 A személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó szolgáltatások áfájának 50%-a levonható. Amennyiben a szolgáltatásokat legalább 50%-ban igazoltan továbbszámlázzák, akkor az áfa 100%-a levonható ebben az esetben is.

 Április 1-jétől tervezik a pénztárgépek közvetlen adóhatósági online összeköttetését. Ennek részletszabályai kidolgozás alatt állnak.