Könyvelési Szolgáltatások már 25 éve … Óbudán
könyvelőirodánk már Gödöllőn is

2016 évi adó változások

Beterjesztették és elfogadták, a 2016 évi adóváltozásokat, melyek közül a legfontosabbak:

Beterjesztették és elfogadták, a 2016 évi adóváltozásokat, melyek közül a legfontosabbak:

  • A személyi jövedelemadó 15 százalékra csökken.
  • A két gyermeket nevelő családok adókedvezménye jövőre növekszik (10 ezer forintról 12500 forintra).
  • Január elsejétől 5%-ra csökken a sertés tőkehús áfája.
  • Bevezetésre kerül a növekedési adóhitel, mely az adóévi adózás előtti eredménynek a megelőző adóév adózás előtti eredményét meghaladó része után az adót a következő két adóév során kell megfizetni, de csak 5x bővülés esetében.
  • Csökken a bankadó. Felső kulcsa 2016-ban 0,53 százalékról 0,31 százalékra, 2017-ben és 2018-ban 0,21 százalékra csökken
  • Közműadó-kedvezmény: (1) az adókötelezettség valamennyi, új nyomvonalon létesített közművezeték esetén csak az üzembe-helyezést követő hatodik év első napjától áll fenn, vagyis az ilyen vezeték után a létesítéstől számított 5 évig nem kell adót fizetni, függetlenül a létesítés helyszínétől és a vezeték típusától. (2) A javaslat szerint a fejlesztéssel érintett hírközlési vezeték-szakasz hosszát - annak üzembe helyezése évét követő 5 éven át - le lehet vonni az adó alapjából.
  • Állandó közteherré alakul a dohányipari különadó, amit eredetileg csak az idei évre akart bevezetni a kormány.
  • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása lehetővé teszi, hogy az önkormányzat rendeletében adóelőnyt biztosíthasson azon háziorvosi tevékenységet folytató vállalkozó számára, amelynek összes árbevételének legalább 80%-a származik a háziorvosi (egészségügyi alapellátási) tevékenységéből és adóalapja nem haladja meg a 10 millió forintot.