Könyvelési Szolgáltatások már 25 éve … Óbudán
könyvelőirodánk már Gödöllőn is

2012 évi változások az adó és TB területén

A legfontosabb adó és társadalombiztosítási változásokat gyűjtöttük össze.

2012 év elejének  legfontosabb változásait

gyűjtöttük össze.

 

 

Általános forgalmi adó

2012 január 1-től az áfa általános kulcsa 27 százalékra emelkedik január 1-jével. A pénztárgépeket február 29-ig kell átállíttatni, addig kézzel írt számla és nyugta pótolja a gépit.

Minimálbér, garantált bér

A minimálbér összege 93.000 Ft, a garantált bérminimun – mely a legalább középfokú végzettséget igénylő munkakörökhöz társul (tehát gyakorlatilag mindenkire vonatkozik!) 108.000 Ft.

Egyéni és társas vállalkozó minimum járulékfizetése:

   A főfoglalkozású egyéni, illetve vállalkozó minimum járulékfizetésének alapja magasabb,      megállapításának módja pedig bonyolultabb lesz.

A 27 százalékos szociális hozzájárulási adó minimális alapja a minimálbér 112,5 százaléka.

A 10 százalékos nyugdíjjárulék alapja a minimálbér.

A 8,5 (4 + 3 +1,5) százalékos egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék minimális alapja pedig a minimálbér 150 százaléka lesz.

Személyi jövedelemadó

2012. január elsejétől életbe lép az új adórendszer. A gyakorlatilag kétkulcsos adórendszerben  2.424.000 Ft-ig, 16% az SZJA, az e feletti részre (1,27 szerese után 16% tehát) 20,32%.  Bruttó 213.000 Ft-os jövedelemig a nettó összeg a tavalyihoz képest kevesebb lesz.

Az adójóváírás megszűnik.

Elvárt béremelés

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 29. §-ában foglaltak szerint 2012. január 1-jétől megszűnik a munkavállalók adójóváírási lehetősége. A törvény 202. §-a szerint szintén 2012. január 1-jétől 1%-ponttal emelkedik a munkavállalók által fizetett egészségbiztosítási járulék. A két intézkedés együttes hatására 2012‐ben a havi szinten 216.806 forint alatt keresők 2011. évi nettó nominális bére csak úgy őrizhető meg, ha a bruttó béreik emelkednek. A Rendelet e nettó nominális érték megőrzéshez szükséges béremelések mértékeit és a béremelés végrehajtásának módját határozza meg.

A rendelet lényege: ha a munkáltató az alacsony keresetű dolgozóknál (ez a bruttó 216806 Ft alatti bér) minden dolgozónál végrehajtja a rendeletben meghatározott elvárt emelést, akkor az emelés 5% feletti része a szolidarítási adóból levonásra kerülhet. Tehát elvileg csak 5%-al nő meg a bérköltség. (Igaz ez 2012-re és talán 2013-ra, utána valószínű már nem.) Így ha a dolgozó minimálbéren volt és 78.000 Ft volt a bruttó bére 2011-ben, ezt idén 93.000 Ft-ra emelni kell. Ez 19%-os emelés, de ha eleget tesz a fenti követelményeknek akkor 13.600 Ft-ot kompenzációként levonhat az adóból.

Béren kívüli juttatások:

Legfontosabb változás e juttatások terén, hogy 2012-től az összeg 1,19 szeresének SZJA-ján kívül ugyanezen összeg után 10% Eho-t is kell fizetni.

Gyakorlatilag az eddig adott meleg étkeztetés és hideg utalványok helyébe az Erzsébet utalvány lép, 5000 Ft-os havi korláttal. Az üdülési csekket és az egyéb eddig adható utalványokat a SZÉP (Széchenyi Pihenő Kártya) váltja amely bankkártyához hasonló módon, előre feltöltött összegekkel használható, a megadott érték korlátokkal. Ezt ugyan a tavalyi évben már beharangozták,  de nincs teljesen kiforrva.

Részletesen a törvény alapján:

  • munkahelyi (üzemi) étkeztetésnek minősülő szolgáltatás keretében a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen megvalósuló ételfogyasztás formájában juttatott jövedelemből a havi 12 ezer 500 forintot meg nem haladó rész
  • fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány formájában juttatott jövedelemből (az adóéven belül utólagosan adva is) a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára a havi 5 ezer forintot meg nem haladó rész;
  • az adóévben Széchenyi Pihenő Kártya

       szálláshely alszámlájára utalt, kormányrendeletben meghatározott szálláshely-szolgáltatásra        felhasználható - több juttatótól származóan együttvéve - legfeljebb 225 ezer forint támogatás;

       vendéglátás alszámlájára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is) kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra felhasználható - több juttatótól származóan együttvéve - legfeljebb 150 ezer forint támogatás;

szabadidő alszámlájára utalt, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló, kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásra felhasználható - több juttatótól származóan együttvéve - legfeljebb 75 ezer forint támogatás;

  • iskolakezdési támogatás címén juttatott jövedelemből gyermekenként, tanulónként a minimálbér 30 százalékát meg nem haladó rész;
  • a munkáltató nevére szóló számlával megvásárolt, kizárólag a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet formájában juttatott jövedelem (kivétel nyugdíjas bérlet erről nem kell számla csak a bérletszelvény)
  • az iskolarendszerű képzési költsége munkáltató által történő átvállalása révén juttatott jövedelemből a minimálbér két és félszeresét meg nem haladó rész, azzal, hogy ez a rendelkezés akkor alkalmazható, ha a képzés - akkor is, ha a költséget nem a munkáltató viseli - munkáltatói elrendelés alapján a munkakör betöltéséhez szükséges, vagy egyébként a munkáltató tevékenységével összefüggő szakmai ismeretek megszerzését, bővítését szolgálja.
  • Béren kívüli juttatásnak minősül a magánszemély javára átutalt munkáltatói/foglalkoztatói havi hozzájárulásból

       az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba a minimálbér 50 százalékát,

       az önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba/önsegélyező pénztár(ak)ba együttvéve a minimálbér 30 százalékát,

      foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató intézménybe a minimálbér 50 százalékát

meg nem haladó rész akkor, ha a magánszemély nyilatkozik, hogy az adott jogcímen bevétele az adott hónapra más juttatótól nem volt

Kikerül a béren kívüli juttatásokból az internet támogatás (havi 5000 Ft volt).

Nő a munkavállaló által fizetett munkaerőpiaci járulék mértéke  7,5%-ről 8,5%-ra.

Reprezentáció és üzleti ajándék

Adókötelessé válik a reprezentáció és az üzleti ajándékok juttatása. A juttatás értékének 1,19-szeresét 16 százalék szja és 27 százalék eho terheli.

A társadalmi szervezeteknél a 10%-os rész feletti fizetési kötelezettség megmaradt.

Napidíj

Ismét igazolt kiadásnak minősül a külföldi kiküldetésre tekintettel fizetett napidíj 30%-a.

Egészségügyi szolgáltatási járulék

Ennek összege a tavalyi 5100 Ft-ról 6390 Ft-ra nő. Evvel összefüggésben megjegyzendő, hogy változik a korkedvezményes nyugdíjasok jogállása, ők most már nem saját jogú nyugdíjasok, így nem kiegészítő tevékenységűek.

Helyi adók

Az önkormányzat települési adót vethet ki, de ez nem állapítható meg törvényben szabályozott közteher tárgyára, így jövedelemre, adózás előtti eredményre és árbevételre. Az önkormányzat által kivetett építmény- és telekadó nem haladhatja meg az ingatlan forgalmi értékének a 3 százalékát. A települési adó levonható lesz az iparűzési adóból.

Gépjárműadó

A gépjárműadó is átalakul, a köbcentihez kötött adómérték a kilowatthoz és a környezetvédelmi osztályhoz kötődik. 2012 január 1-től a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművet üzemeltető vállalkozásnak –telephely bejegyzésekor - igazolást kell kérnie a település jegyzőjétől, hogy a valós telephelyről van szó.

Cégautó adó

A cégautó adó mértéke jelentősen emelkedik, és mértéke a környezetvédelmi osztálytól illetve a teljesítménytől függ. Ennek alapján:

Teljesítmény (kW)

Környezetvédelmi osztály

0-4

6-10

5 és 14-15

0-50

16.500 Ft

8.800  Ft

7.700 Ft

51-90

22.000 Ft

11.000 Ft

8.800 Ft

91-120

33.000 Ft

22.000 Ft

11.000 Ft

120-

44.000 Ft

33.000 Ft

22.000 Ft

Figyelem! Cégautóadót a magánszemély is fizet ha munkavégzésre a dolgozó a saját járművét használja, és a költségeket nem kiküldetési rendelvénnyel, NAV üzemanyagnorma és ár szerint számolja el. (Tehát pl. üzemanyag számla szerinti elszámolás).

Házipénztár szabályok

A vállalkozásoknál  a készpénz napi záró állománya nem haladhatja meg az előző üzleti év összes bevételének 10%-át (az eddigi 2% helyett). Ha az előző évi árbevétel nem érte el az 5 millió Ft-ot, akkor a felső korlát 500.000 Ft.

Készpénzfizetés felső határa

Független felek között készpénzfizetés bejelentési összeghatára 2 millió Ft-ra csökkent (5 millió Ft-ról.)

 

Társasági adó változások:

Veszteség elhatárolás:

A korábbi adóévek elhatárolt veszteségét az adózó legfeljebb – az elhatárolt veszteség nélkül számított – adóalap 50%-áig jogosult érvényesíteni.

Ki nem fizetett osztalék

A 2007-2009 közötti pénzhiány miatt ki nem fizetett osztalék 2012-beni elengedése adóalap csökkentő tétel a kétszeres adóztatás elkerülésére.